Keywords: vận chuyển hàng dự án

Vận chuyển hàng dự án Tại công ty Saigontrans chúng tôi tuân thủ mọi yêu cầu an toàn trong lao động, có đầy đủ giấy phép do cơ quan có thẩm quyên cấp như giấy phép lưu hành đặc biệt cho các mặt hàng siêu trường siêu trọng, Tại saigontrans đội ngủ công nhận viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển các hàng dự án đặc biệt các mặt hàng siêu trường siêu trọng.