Keywords: saigontrans

Saigontrans nhà vận tải hàng dự án quốc gia, hàng siêu trường siêu trọng, quá khổ quá tải và các mặt hàng máy móc thiết bị công nghiệp nặng. Dịch vụ vận tải uy tín, giá tốt, phương án tối ưu. Ngoài ra Saigontrans cung cấp một số dịch vụ bổ trợ hàng hoá như Lashing, đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến với Saigontrans đến với dịch vụ uy tín hàng đầu tại Việt Nam