Mỗi việc làm thiện lành bạn gieo cho đời thêm hạt mầm hạnh phúc đồng thời cũng làm cho cuộc sống của mình giá trị hơn.